Úhyny včelstev [%]
v ročníku


0PSČ nezastoupeno v tomto ročníku monitoringu nebo se nachází pod hranicí reprezentativity

Úhyny včelstev [%]
v ročníku


0PSČ nezastoupeno v tomto ročníku monitoringu nebo se nachází pod hranicí reprezentativity

Úhyny včelstev [%]
v ročníku


0PSČ nezastoupeno v tomto ročníku monitoringu nebo se nachází pod hranicí reprezentativity

Úhyny včelstev [%]
v ročníku


0PSČ nezastoupeno v tomto ročníku monitoringu nebo se nachází pod hranicí reprezentativity